Ing. arch. Jan Kolář (*1971, Jičín)

Autorizovaný architekt ČKA 03939

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze,

diplomní projekt v ateliéru prof. Ing. akad. arch. Aleny Šrámkové

Profesní dráha:

1994 - 2003              Atelier Zvěřina

2003 - 2005              Projektil architekti

2005 - 2010              třiarchitekti - člen sdružení architektů (Mareš, Fišer, Kolář)

2011 - 2015              samostatná činnost

2016                           Kolarch

 

Mgr.A. Dora Kolářová (*1974, Praha, roz. Špačková)

Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, studijní obor Architektura, interiér, výstavnictví,

diplomní projekt v ateliéru prof. Ing. arch. Evy Jiřičné

Studijní pobyty na Arkitekturskolans, Stockholm, Švédsko a Edinburgh College of Art - Architecture &Landscape Architecture, Skotsko

Profesní dráha:

1998 - 1999              Petr Franta Architekti

1999 - 2002              ADR

2002 - 2009              Studio Špaček

2009 - 2015              samostatná činnost

2016                           Kolarch

 

 

Motto

Architektura je autorská práce a zároveň interakce s investorem. Vyváženě skloubit vlastní přístup s představami investora je náš základní úkol. Pomáháme realizovat přání a sny investora, jsme mu oporou v celém procesu přípravy a realizace stavby.

Stejnou váhu a důležitost přikládáme projektům interiérů, novostaveb, rekonstrukcí nebo odborné údržbě existujících staveb. Rozsah a podrobnost práce je individuálně domluvena s investorem.

Náplní práce je zajištění podkladů k zahájení projektu, zpracování studií, projektové dokumentace

pro účely územních a stavebních řízení, realizačních projektů, spolupráce v průběhu realizace. Do procesu vstupuje celá řada oborů lidské činnosti, podle charakteru konkrétní zakázky jsou zapojeni příslušní profesní specialisté.

Naším cílem je komplexní fundovaný návrh technického a zároveň výtvarného řešení. Rádi navrhujeme individuální, do detailu propracovaná řešení. Běžný kvalitní standard je pro nás základem. Spolupracujeme s realizačními firmami, které to cítí podobně.